Tara Guys! Punta kayo! sa Nov 14, 2015 Saturday sa
SATURDAY MARKET X FUTURE MARKET @ ESCOLTA

img src: 98B facebook page